Inicio > Economía, Feminismo marxista, Lucha de clases > «Les violències contra les dones estan connectades, tenen les seves arrels en la desestructuració del treball del neoliberalisme»: Silvia Federici

«Les violències contra les dones estan connectades, tenen les seves arrels en la desestructuració del treball del neoliberalisme»: Silvia Federici

141007_silviafederici_019L’anàlisi feminista de l’etapa de la transició del feudalisme al capitalisme i del treball reproductiu no assalariat com a suport del sistema capitalista han convertit a Silvia Federici, escriptora, activista i professora de la Universitat de Hofstra de Nova York, en un referent per comprendre la interconnexió entre la crisi sistèmica del capital i l’increment de les diferents formes de violències cap a les dones. El seu pas per Equador per participar en diferents trobades amb l’acadèmia i moviments feministes durant el passat mes de maig, va permetre una conversa en la qual de manera crítica analitza l’actualització directa i indirecta de la caça de bruixes i les conseqüències de les polítiques extractivistes sobre les vides i els cossos de les dones a Amèrica Llatina.

La crisi del sistema ha tingut un greu impacte per a les dones en diversos aspectes, però també de manera diferenciada segons territoris. Quines són les conseqüències que es poden identificar a nivell global tant en l’àmbit del treball com en el reproductiu?

La crisi capitalista ha significat coses molt diferents per a les dones, segons els llocs del món, però igualment hi ha elements comuns. Les dones avui s’enfronten d’una manera molt diferent, però contundent, amb una crisi molt forta de la reproducció a tots els nivells com a conseqüència del fracàs de l’estat de benestar, el fracàs del salari masculí, el de la política de la plena ocupació, que ha obligat a moltes dones a sortir de la casa, prendre un segon treball que s’ha afegit al treball domèstic no pagat, així que ara la jornada laboral de les dones és una jornada sense fi. Les dones avui han de treballar fora i dins de la casa per recuperar tots els talls dels serveis socials que l’estat ja no realitza. Als Estats Units, les dones es troben en una crisi existencial, personal i col·lectiva, molt forta, i s’han convertit en les majors consumidores d’antidepressius. El nombre de suïcidis de dones s’ha elevat i es calcula que l’esperança de vida d’una dona proletària sense recursos és cinc anys més jove que la de la seva mare. A nivell més internacional, les dones de les àrees rurals d’Amèrica Llatina i d’Àfrica es troben amb un atac molt greu al territori, la qual cosa implica un impacte específic cap a elles. Es tracta d’una agressió a les formes de cultiu de subsistència, que per a moltes dones són una manera de tenir autonomia del mercat i sustentar la seva família en un context social on la comunitats han estat desmonetaritzades com a conseqüència de l’ajust estructural, amb la desocupació, i moltes vegades amb la despulla de la terra que posseïen.

I en aquest context, també es dóna un atac cap al cos de les dones i la seva autonomia …

Sí, també hi ha un nou atac directament contra el cos de la dona, contra la seva capacitat reproductiva, contra la seva capacitat de controlar la procreació, un atac que és diferent segons els llocs. En altres casos, les dones s’enfronten, per exemple, a l’esterilització. Durant els anys noranta hi va haver una campanya d’esterilització brutal és moltes parts d’Àfrica, de l’Índia, d’Indonèsia. En aquests països es realitzen els safaris de l’esterilització, on s’ajuntaven dones donant-li a canvi petites coses, com arròs, per convèncer-les que havien de lligar o tallar les trompes. Hi havia por que aquestes dones anessin a procrear una generació de joves més combativa. Jo crec que aquests programes d’esterilització estan connectats com una resposta a les lluites de les noves generacions dels territoris colonitzats, generacions que es proposaven, com a projecte polític, recuperar la riquesa robada.

En altres llocs, es prohibeix l’avortament, com a Equador, que no solament vol dir prohibir a la dona el control sobre el seu cos, és part de tota una política per controlar el treball de les dones, per posar un cop més la seva submissió als homes de la casa ia la seva sexualitat, i la seva capacitat reproductiva al control dels homes i de l’estat. Això és un procés que es pot documentar a nivell internacional. Als Estats Units, molts estats han aprovat lleis que intenten controlar la vida i el comportament de les dones quan estan embarassades. S’estableixen penalitzacions per comportaments que no són acceptats, així, en molts hospitals on van les dones que no tenen recursos, es realitza un test de sang després del part, i en cas d’identificar alguna anormalitat, se’ls envien a presó acusades de sabotejar la vida del futur nascut. Dones embarassades que han patit accidents de cotxe han estat arrestades per irresponsables.

Es tracta d’un nou atac com el que es va produir en el període de l’acumulació originària, i que passa pel treball, per l’accés de les dones a la terra i al seu cos. És una súper explotació. Ara les dones han de treballar fora de la llar, dins de la llar i treballar també en indústries que són formes d’esclavització, com la maquila, les dones han estat la carn de canó de la desestructuració industrial del món amb la maquilització del treball. Les dones joves han estat destinades a consumir el seu cos, consumir la seva vida, en aquestes noves plantacions industrials, on es donen formes de treball veritablement esclavitzants.

Les dones són expulsades de la terra, marginalitzades, es penalitza el cultiu de subsistència i el cos també. Per això, moltes dones a Amèrica Llatina parlen de cos i territori, per la continuïtat que hi ha.

Com relaciona la crisi del sistema i l’explotació dels territoris amb la violència cap a les dones i la caça de bruixes?

Una imatge molt forta del que està passant a nivell internacional és el gran augment de la violència contra les dones, un increment del nombre d’atemptats i d’abusos de forma quantitativa, però també qualitativa, per la intensitat de la brutalitat: avui les dones es maten, es desmembren, es cremen vives, s’enterren … En aquesta caça de bruixes d’Àfrica, les enterren vives, les desmembren amb matxets. I són formes de violència que també es documenten en països com Espanya i Itàlia. Aquest fenomen té moltes cares: la violència que es fa servir per atemorir poblacions, per a buidar territoris que són destinats a la comercialització, destinats a l’empresa minera, és un altre tipus de violència, és la violència de la qual parla Rita Segato, i que té com a finalitat donar un missatge a la població sobre la manca de compassió i de consideració, de manera que se’ls obliga a abandonar el territori. Es destrueixen a les dones per destruir a la comunitat, per obligar-les a sortir. Aquesta és una violència connectada a la feina, com l’assassinat de dones a Ciudad Juárez, moltes d’elles treballadores de la maquila, que ha servit per a paralitzar la seva forma d’organització, és un fenomen també de la frontera i a aquestes formes de súper explotació, que al principi havien provocat protestes de les treballadores de la maquila, que s’havien sufocat, paralitzat, contra aquesta gran violència. I també hi ha la violència dels narcotraficants, de paramilitars … Hi ha la violència dels homes, de la família, perquè els homes descarreguen sobre les dones les frustracions que arriben de la seva pèrdua de poder social, i homes que intenten recuperar a través del cos de les dones el que han perdut perdent el salari. Jo deia que en el període d’acumulació originària el capitalisme va donar les dones als homes com a compensació per la terra que havien perdut. Avui, el cos de les dones és substitut del salari i l’ocupació que han perdut. Hi ha homes que venen a la seva parella per al treball sexual, que és un altre tipus de violència, però totes elles estan connectades perquè tenen les seves arrels en la desestructuració del treball impulsat pel neoliberalisme, per la relació capitalista. M’interessa subratllar també la interacció entre violència familiar, més no privada, perquè és tolerada i mandatada per l’estat, i la violència pública i institucional. I m’interessa subratllar també la continuïtat entre la violència física del desmembrament, de la cremada, i de la política social, perquè l’empobriment, l’expropiació, el tall dels serveis socials, han de ser considerats formes de violència. És important no reduir la violència a només la violència directament física, que és una mesura central per imposar tot això, però que és part integrant d’altres violències, que és integrada, configurada, en tota l’organització capitalista del treball i de les relacions socials .

En diferents països d’Àfrica i Àsia s’han documentat assassinats i tortures cap a dones acusades de ser bruixes. Com es presenta en aquesta època la caça de bruixes i amb quins objectius s’ha produït aquesta actualització?

La caça de bruixes que es coneix ara comença a actualitzar-se en els anys vuitanta, mà a mà amb els programes d’ajustament estructural i les polítiques extractivistes que actuen de manera conjunta amb el suport i intervenció massiva en moltes parts del món, amb un exèrcit de missioners pentecostals finançats per les matrius més conservadores dels partits de dreta dels Estats Units, coincidint amb la desestructuració de l’economia del tercer món, però també dels països del primer món.

Aquests missioners van arribar pretenent fer miracles, amb propaganda i introduint la presència d’un diable que conspira i que s’amaga darrere de tots els mals. Aquests grups tenen estrictes manuals de com reconèixer a una bruixa. A la televisió es difonen programes que ensenyen a identificar-les, mentre que en els mercats populars també parlen de la bruixeria. Això ha estat molt important perquè hi ha un conjunt de fenòmens d’empobriment, de migració, de desfragmentació i desmantellament del teixit social, com a conseqüència de la intervenció estrangera, principalment de companyies mineres i petrolieres que en molts llocs conspiren amb els caps locals i amb la organització pentecostal. Dones que viuen soles, que se sustenten conreant un tros de terra, comencen a ser acusades de bruixes i de ser responsables de tot el dolent que passa a la comunitat, com la mort d’un nen, d’un animal o d’un accident de cotxe . Ara, familiars de dones que tenen terra, sobretot joves que volen apropiar-se d’aquesta terra, esdevenen mercenaris d’aquests altres personatges.

En molts llocs, l’absència d’assistència mèdica ha estat substituïda per la figura del curandero. El curandero modern és una figura que es presenta com algú capaç de reconèixer a les bruixes. De vegades, els caps locals porten curanderos, o a personatges que es diuen capaços de reconèixer a les bruixes, dones que acaben sent colpejades, torturades, despullades de les seves propietats, i assassinades. A Tanzània, el 2014, gairebé mil dones han estat assassinades o brutalment abusades, acusades de ser bruixes, i és una cosa que també passa en altres parts d’Àfrica, i en altres zones com l’Índia. A l’Àfrica, hi ha homes ancians acusats de ser bruixots, amb el clar objectiu de confiscar la seva pensió. Els joves acusaven a persones majors de ser bruixots, en el moment just en què aquestes persones tornaven de la ciutat amb diners, amb l’objectiu de confiscar el seu guany. Veiem d’aquesta manera la connexió i complicitat entre aquests fenòmens i les polítiques de despulla, la relació entre el context de la despulla, de l’empobriment i de la fragmentació de la solidaritat social. I a això s’afegeix una comunalitat d’interessos entre els grans actors, els governs, amb els plans de desenvolupament, amb la seva complicitat amb les companyies mineres, petrolieres, que estan interessades a desplaçar llogarets i comunitats senceres, o realitzar formes molt contaminants d’extracció . I, en aquesta situació, una joventut sobretot masculina local que no té futur, que no veu capacitat d’algun ocupació o estudi, i que no sap com sortir de l’empobriment, és fàcilment reclutada pels caps locals i per la companyia minera per formar part del seu exèrcit privat. És a dir, acaben sent utilitzats per enfrontar-se a les comunitats, sobretot a les dones. Esperant apropiar d’un tros de terra i dels pocs recursos que hi pot haver, són els que acusen directament a les dones de ser bruixes.

A l’Àfrica i a l’Índia es produeix una caça de bruixes sota acusació directa, però en altres regions del món, com Amèrica Llatina, ha identificat una criminalització de les pràctiques i sabers tradicionals.

Les diferents versions de la caça de bruixa estan connectades. Hi ha la caça de bruixes que passa per l’acusació directa en què et diuen: «tu ets bruixa»; però també hi ha una caça indirecta en què es porta a terme la criminalització de les pràctiques i sabers que no agraden a l’estat perquè donen autonomia a les dones i no pot exercir el seu control. Al costat de la criminalització d’aquests espais d’autonomia es dóna un conflicte intergeneracional, que és un conflicte de valors. Els joves, també les dones, vinculen la felicitat amb el desenvolupament del consum, en el marc del sistema capitalista monetari, i veuen amb menyspreu i amb rebuig als seus majors, sobretot a les dones, perquè tenen valors que consideren endarrerits, com estimar a la naturalesa i negar-se a vendre la terra.

En la meva recerca, he trobat testimonis d’homes majors que afirmen tenir por que un fill els mati per vendre la seva terra i amb els diners comprar un taxi. Literalment, és el pensament del Banc Mundial, que ha adoptat la teoria de l’economista peruà Hernando de Soto, qui afirma que la terra no és veritablement fèrtil i que, si avui hi ha pobresa al món, es deu al fet que milions de persones fan servir la terra per sustentar-se. Segons aquest pensament, la terra és fèrtil només quan s’usa de manera col·lateral, quan s’intercanvia amb el banc per un préstec monetari amb el qual es va a impulsar un negoci. I aquest és el pensament dels joves, veuen que el futur està en els diners, no està en els arbres, ni en la terra, ni en els animals.

Aquest menyspreu i desvalorització és part d’un procés històric de desvalorització de les dones, de la terra, del procés de reproducció i de desvalorització de la vida, quan la vida només serveix com a mesura del guany individual per l’acumulació de la riquesa individual.

Les polítiques extractivistes i l’explotació dels territoris es justifiquen en alguns països d’Amèrica Llatina com un «mal necessari» que permet obtenir finançament dirigit al desenvolupament social. Què han suposat aquestes polítiques de manera específica per a les dones?

És mentida que aquestes accions extractivistes sobre el territori permetin un desenvolupament social, i és una visió que he elaborat a partir de moltes trobades amb dones a Amèrica Llatina sobre el que està succeint. En alguns països s’ofereixen a canvi de la despossessió bosses familiars, que no poden compensar de cap manera la gran catàstrofe, el desplaçament i la contaminació de la terra en la vida dels pobles, en general, i de les dones, en particular. La contaminació de la terra, implica la pèrdua de la vida, la cultura i els sabers, no es deixa res a les següents generacions, de manera que és un atac a la vida mateixa. Aquestes petites bosses familiars que es donen en alguns països mai van ser pensades per al benestar de les dones, si no per donar la impressió que s’oferia alguna cosa a canvi i, sobretot, per desmobilitzar la protesta que sorgia de la despulla. Es pretén eliminar la forma més horrorosa d’empobriment, però aquestes bosses familiars mai van ser dirigides a canviar la manera de producció, a crear una societat més justa. I em sembla, parlant amb moltes dones de Bolívia, però també de Sud-àfrica, que les polítiques de les bosses familiars és un estàndard d’aquests governs que es diuen progressistes. A més, els requisits exigits per a rebre les bosses són complicats i aquelles dones de zones rurals que no estan familiaritzades amb les institucions perden aquestes bosses que no canvien les condicions de vida ni tampoc el sistema de producció. Més aviat, pensen que és una forma de control governamental per integrar-les en l’economia monetària i controlar a unes dones que estaven fora del sistema. A més, amb la caiguda dels ingressos com a conseqüència de la baixada del preu del petroli, és probable que aquesta mesura vagi a desaparèixer.

Precisament, vostè s’observa una relació entre l’expropiació de la terra i la nova organització de la producció industrial, amb la maquila com a únic mitjà de subsistència per a les dones que han patit la despulla.

La desestructuració de la producció industrial a nivell global va ser la resposta a l’enorme lluita de les dècades dels anys seixanta i setanta contra la gran concentració industrial. El desmantellament d’empreses, com Fiat, ha deixat ciutats fantasmes, com Detroit, que ha perdut més de la meitat de la seva població, després que es convertís en un centre de lluita obrera. És molt interessant veure com des de finals de la dècada dels anys vuitanta s’ha reconstruït l’organització del treball a nivell mundial, han tancat i desmantellat la gran concentració industrial i la van reorganitzar la producció industrial a nivell internacional amb la maquila, que és alimentada per l’expropiació de la terra. A Amèrica Llatina, l’expropiació de la terra és l’arrel de la maquila, ja que les dones joves no poden sustentar amb una activitat del camp que va deixar d’existir, i davant la falta d’oportunitats es veuen obligades a treballar en la maquila. Són treballadores els pares van perdre la terra o s’han endeutat amb la política de Monsanto per comprar les llavors. La despossessió de la terra, l’endeutament dels camperols, que ha provocat tants suïcidis, ha estat la base i el fonament sobre el qual s’ha construït la maquila, que ha estat el reemplaçament de les grans concentracions industrials. La maquila és una institució militar, no solament econòmica, i en ella es pot posar qualsevol condició de treball: no es permet l’organització ni la sindicalització, no hi ha horaris ni protecció dels drets. La maquila és un atac contra la salut de les dones i un atac contra els drets humans en general. Cal recordar quantes dones han mort per no poder sortir d’un incendi, a causa del tancament de portes de la fàbrica, és una cosa que recorda a la fase del període d’acumulació originària. A Foxconn, l’empresa que fabrica els productes per a Apple, treballen seixanta mil dones amb unes condicions de treball tan brutals, que han adoptat el suïcidi des dels terrats de la fàbrica com a estratègia de lluita, i ara fins els fan signar un compromís que no se suïcidaran en el treball.

*Entrevista a càrrec de Mari Cruz Tornay Márquez i fotografies de Tania Macera per a Pueblos – Revista de Información y Debate

Fuente: Espai Fàbrica

  1. No hay comentarios aún.
  1. No trackbacks yet.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: